Закупуване на електроуреди за хора в нужда

Нашата фондация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“ работи изключително в полза на социално слабите семейства и хората в неравностойно положение, като съдейства и финансира закупуването на битови и електрически уреди от първа необходимост. Такива уреди биха могли да бъдат: печки, грилове, тостери, микровълнови фурни, осветителни тела, компютри и много други.

Ние знаем колко важно е да съдействаме на хората с материални затруднения, както и на тези, които изпитват здравословни проблеми или са лишени от родителски грижи. Ето защо закупуването на електроуреди е много важна част от нашите спомагателни кампании.

Финансирането на покупката на електроуреди идва от всички наши партньори (организации, граждани, фирми, държавни органи). Това е напълно безвъзмездна помощ за нуждаещите се, като се стремим да им дарим най-важните неща за бита. Даваме си сметка, че ежедневието на гражданите със заболявания или сираците, би било много трудно, ако не разполагат с важните за бита уреди.

Това е и причината да включим подобен вид помощ към хуманните ни цели. За радост има много добри хора, с чиято подкрепа реализираме нашите благородни намерения. Работата ни е безрезервна, чиста и насочена към тези, които имат най-голяма нужда от помощ.