Съдействие за закупуване на медицински апарати за деца и възрастни

Здравето на децата и възрастните е приоритет за нашата фондация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“. Ето защо, правим всичко по силите си, за да съдействаме за закупуването на медицинска техника, която подпомага извършването на операции, както и анализирането на състоянието на болните.

Ние си даваме сметка, че медицинската апаратура е скъпа и за това включваме към целите си инвеститори и партньори, с чиято помощ купуваме необходимите технологии, с чиято помощ се спасяват човешки животи. Здравеопазването има нужда от подкрепа и ние я предлагаме в този момент.

С модерните медицински пособия и апарати може да се проведе по-надеждно лечение за хората страдащи от тежки заболявания. Водейки се от това, финансираме мероприятия по събиране на средства за въвеждане на съвременните технологии, от които българската медицина изпитва истинска нужда.

Ясно е, че такъв вид съдействие изисква намесата на всички хора, организации и представители на властта. Развиваме идеите, създаваме проекти и ги изпълняваме краткосрочно, така че възможно най-бързо да закупим така желаната апаратура. Отворени сме да посрещнем желаещите да инвестират пари в тази благородна кауза. В крайна сметка сме длъжни да вложим усилия за подновяването и осъвременяването на медицинската техника.