За фондацията

„ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“

Целите на фондацията

Ние от фондация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“ имаме за цел да подкрепим социално слабите лица и хората в неравнопоставено положение. Работим неуморно, за да осигурим нормален живот на хората в нужда. За целта извършваме всякакви видове ремонти и строителни дейности в полза на нуждаещите се. Изграждаме обекти за обществено ползване и се стремим да подпомагаме различни инициативи за снабдяване с храна, покупка на медицинска техника и електроуреди.

В какво се състои дейността на фондация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“?

Освен финансовата помощ, ние вдъхваме кураж и сила за посрещане на утрешния ден

Фондацията ни е активна при подпомагането на хората, които имат нужда от подкрепа. За целта им осигуряваме средства за лечение на тежки заболявания, а освен чисто финансовата помощ, се стремим да им вдъхнем кураж и сила за посрещане на утрешния ден. Активни сме и при мероприятията за закупуване на важна медицинска техника, с чиято помощ се осъществяват животоспасяващи операции и се правят специфични медицински изследвания.

За нас е важно всеки един човек да има дом

Разбира се, действаме неуморно и при проектирането, построяването и ремонтирането на обекти за лишените от грижи и всички в затруднено положение. За нас е важно да дадем покрив на хората, които поради една или друга причина са останали навън или се нуждаят от временен подслон. Съдействаме и за ремонтиране на сгради за обществено ползване, финансираме довършителни работи в домове за възрастни, сираци и болни хора.

Подкрепа за хората в неравностойно положение

Ние подкрепяме домовете за възрастни и сираци, както и обектите за лица с увреждания, инвалиди и млади таланти. Участваме в благотворителни инициативи, допринасяме за по-доброто образование на деца лишени от родителски грижи, съдействаме за по-доброто здравеопазване и се стараем да бъдем полезни по всички възможни и законни начини.

Кой ни помага в битката за справедливост и хуманност?

Фондация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“ комуникира успешно с държавните и местни органи, домовете за сираци и хора в третата възраст, медицински центрове и болници, както и с обществеността, която иска да сложи едно рамо на благотворителните ни кампании. По този начин успяваме да постигнем целите си и да бъдем полезни на все повече българи. За нас са важни делата, а не думите, така че всеки може да се увери в добрите ни и благородни намерения.
Радваме се, че не сме сами и си партнираме по отличен начин с всякакви организации с идеална цел, държавни институции, физически и юридически лица. Вървим напред и нагоре, като се стремим да реализираме все повече проекти за строителна, финансова и морална подкрепа на социално слаби, лица с увреждания, сираци и въобще хора живеещи в нищета. Тук в уебсайта ни ще откриете пълната информация относно дейността ни и изпълнението й.