Подпомагане на деца страдащи от тежки заболявания

Фондация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“ подпомага деца, юноши и младежи в неравностойно положение, които страдат от тежки заболявания. Ние ги подкрепяме, както финансово, така и духовно, за да се чувстват те по-добре, и да се подложат на нужното лечение. Подкрепата, която оказваме се изразява в закупуване на медицинска апаратура, медикаменти, финансиране на операции, изследвания и други. Важното е да намалим и премахнем страданията на децата, тъй като те са бъдещето на България. Не сме сами и в тази инициатива и разчитаме на много партньори.

Нашето съдействие за здравеопазването е безвъзмездно и има за цел болните деца и възрастни да бъдат подкрепени и да получат най-доброто болнично и извънболнично обслужване. Продължаваме да правим всичко възможно, така че да набавяме средства за нуждаещите се от лечение хора и няма да спрем, тъй като това е част от каузата ни. Благодарим и всички, които ни подкрепиха, защото без тях нямаше да успеем в мисията си по осигуряване на лечение за страдащите български деца. Ние даряваме щастие, а Бог дарява здраве. Обединявайки усилията си постигаме успехи и вървим напред и нагоре.