Средства

Организация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“ осъществява целите си чрез ясно изразена политика, както и позволени от закона способи. На тази страница ще споделим програмата, която фондацията следва, за да постигне набелязаните си цели, и да бъде от полза на обществеността.

1. Фондацията си сътрудничи успешно с различни организации, физически и юридически лице, както и с всички държавни и общински органи;

2. Организира, финансира и взима дейно участие в проекти, които са подходящи за осъществяването на целите на фондацията;

3.
Участва самостоятелно или съвместно в благотворителни прояви, като набира нужните средства в полза на обществото и за извършване на целите и дейностите си;

4. Отпуска безвъзмездно помощ, дава награди и стипендии;

5. Извършва организаторска дейност на семинари, конференции, изложи и прочие събития;

6.
Дава своята безрезервна подкрепа за осъществяване на проекти свързани с облагородяване на средата, както и на домовете, в които живеят хора в неравностойно положение;

7. Поддържа връзки с медиите и средствата за масово осведомяване, така че запознае обществото с работата на фондацията и нейните й цели;

8.
Фондация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“ кандидатства за финансиране в различни оперативни програми на Европейския съюз и Световната банка. В същото време е кандидат за държавно финансиране или такова идващо от частни и обществени организации, които могат да помогнат за постигането на хуманните цели на фондацията;

9.
Насочва дейността си към подпомагането на нуждаещите си хора, като им доставя строителни и ремонтни услуги, снабдяване с електроуреди, храна, дрехи и други;

10. Контактува с подобни организации в България и зад граница. Поддържа близки отношения със законодателната и изпълнителната власт у нас, на местно и регионално ниво. Взима активно участие в изпълнението на проекти на социални организации и партньори. Привлича на своя страна доброволци и съмишленици;

11. Насърчава доброволческата дейност по изпълнение на програмите, които са част от проектите на фондация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“;

12.
Анализира и проучва всичко свързано с изпълнение на целите на фондацията. Привлича в редиците си експерти, партньор, доброволци и специалисти, както и всеки, който може да допринесе за по-добрата ефективност на работата. Стреми се да популяризира и разширява своите дейности в полза на обществото. Разработва и създава информационни материали, които разпространява на различен вид носители, за да спомогне за разпространение на идеите и каузите си. Сключва договорени отношения с мобилни оператори, интернет провайдъри и други, с чиято помощ да се осъществят целите. Изработват се видеа, уебсайтове и други материали за популяризиране и разпространение на идеите на фондацията;

13.
За постигане на целите си, фондацията може да участва във всякакъв друг вид дейности, които не са забранени от закона;

14. За да осъществи целите си фондация „ДА ДАРИМ ЩАСТИЕ“ може да се включи в извършването на други стопански дейности, каквито са: консултации, проучвания, анализи, изработка и разпространение на информационни материали, печатни материали, видео клипове и други популяризиращи дейността и помагащи за реализиране на проектите. Също така е възможно да бъдат организирани концерти, семинари, конференция и прочие обществени събития. Могат се организират и събития за покупко-продажба, издателска дейност, както и друг вид стопанска дейност подпомагаща целите и идеите на фондацията. Стопанската дейност извършена от фондацията се подчинява на законите на Република България, като фондацията не печели от тази дейност, а всички приходи отиват за постигането на поставените цели.